Türkiye Gündemi

İzmir'in su kaynakları emin ellerde

İZSU Genel Müdürlüğü’nün kentin su kaynaklarını korumak için başlattığı baraj havzaları koruma planı projelerinin hazırlanmasına çalışmalar sürüyor. Kutlu Aktaş Barajı ve Tahtalı Barajı’na odaklanan projelere ilişkin, Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürlüğü, yöre halkı ve diğer paydaşların görüş ve önerilerini almak amacıyla düzenlen toplantılar Çeşme ve Menderes’te yapıldı.

Cumhuriyet’imizin 100. Yılında İZSU Genel Müdürlüğü’nün hayata geçireceği 100 Proje arasında yer alan Tahtalı Baraj Gölü Havzası ve Çeşme Kutlu Aktaş Baraj Gölü Havzası Koruma Planı Hazırlanması projelerinin ilk toplantıları yapıldı. Toplantılarda hem kamu kurum ve kuruluşlarından hem de yöre halkından görüş ve öneriler alındı. Baraj gölünün ve baraj gölünü besleyen su kaynaklarının kalitesinin ve miktarlarının korunması ve iyileştirilmesi için titizlikle yürütülen havza koruma planı çalışmalarının 2023 yılının Kasım ayına kadar tamamlanması planlanıyor.

İklim krizi ve kuraklıkla mücadelede önemli adımlar

Kutlu Aktaş Barajı Çeşme ilçesinin su ihtiyacının yaklaşık yüzde 50’sini karşılarken, Tahtalı Barajı ise İzmir’in su ihtiyacının yüzde 40’ını karşılıyor. Şehrin en önemli içme ve kullanma suyu kaynaklarını oluşturan iki baraj için İZSU’nun Tarım ve Orman Bakanlığı ile birlikte yürüttüğü havza koruma planının ön çalışmaları 2022 yılının Şubat ayında başladı.

Havza Koruma Planıyla, baraj gölünün ve baraj gölünü besleyen su kaynaklarının korunması; su kaynağının ve havzanın özelliklerinin bilimsel çalışmalar ile değerlendirilerek koruma alanlarının belirlenmesi; baraj gölü havzasının su kalitesi ve miktarının havza bazında korunması ve iyileştirilmesi amaçlanıyor. Bu amaçla, havzanın sosyal, ekonomik, fiziki, jeolojik, hidrojeolojik, hidromorfolojik, ekolojik ve kimyasal özellikleri bilimsel veriler doğrultusunda tespit ediliyor.

Projenin şimdiye kadar gerçekleşen bölümünde, su kalitesini, çevresel baskı ve etkileri tespit etmek amacıyla saha çalışmaları yapıldı. Saha çalışmalarının sonunda, havzanın genel özellikleri ve su kalitesini etkileyen kirletici kaynaklar belirlenirken baraj göl, barajı besleyen dereler ve yer altı sularından alınan örnekler analiz edildi. Elde edilen veriler ışığında ilerleyecek modelleme çalışmalarıyla, ilk aşamada 2047 yılına kadar su kalitesinin durumu tespit edilecek. Modelde öngörülen senaryolar doğrultusunda tedbirler alınıp, koruma planı hazırlanacak.

Kaynak: (BYZHA) Beyaz Haber Ajansı

Benzer Haberler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu